Urología: Cistectomía Radical – Postoperatorio Día 1

logouro

Urología: Cistectomía Radical – Postoperatorio Día 1

Número

Actuación
Enfermería, Urología

5.1

Suplementación nutricional en casos seleccionados

5.2

Dieta progresiva

5.3

Fisioterapia respiratoria

5.4

Valorar retirada de drenajes, si existen

5.5

Analgesia endovenosa. Evitar la administración de mórficos

5.6

Movilización activa (cama/sillón/inicio deambulación)

5.7

Si tolerancia oral correcta retirada de líquidos endovenosos

5.8

Profilaxis NVPO. Profilaxis antiulcerosa

5.9

Profilaxis tromboembólica